BHV

Reanimatie inclusief gebruik AED, ziektebeelden/EHBO, ontruiming, blussen. De duur van de cursus is circa 8 uur.

Het op orde hebben van uw BHV-organisatie is een wettelijke verplichting. Om kennis en vaardigheden op peil te houden is jaarlijkse training en hercertificering nodig. Met de basiscursus BHV komen diverse situaties aan de orde. Ook is het mogelijk verkorte opfriscursussen te volgen.

Tijdens deze cursus leert u:

  • Beoordelen of veilig hulp kan worden verleend
  • Een hartstilstand herkennen
  • Alarmeren
  • Reanimeren
  • Het gebruik van een AED.
  • Het verhelpen van verstikking
  • Herkennen van ziektebeelden en mogelijke behandeling
  • Het ontruimen van een locatie waar de calamiteit is
  • Het blussen van een brand op de plaats waar deze is ontstaan met diverse blusmiddelen

Door gebruik te maken van moderne middelen zoals reanimatiepoppen, oefen-AED’s, diverse blusmiddelen en diverse veiligheidsspellen worden de vaardigheden geoefend en waar nodig bijgestuurd. Met onze reanimatiepoppen kunnen wij middels een app bijvoorbeeld zien hoe de reanimatie wordt uitgevoerd en de cursist feedback geven.

Afhankelijk van de behoefte van uw organisatie kunnen bepaalde onderdelen meer aandacht krijgen of kan de cursus worden uitgebreid met het helpen van slachtoffers met verwondingen en/of breuken.