Ontruimingsoefening

Uw personeel is BHV getraind en weet hoe te handelen in een noodsituatie. Naast deze vaardigheden is het echter ook verplicht om een ontruimingsoefening te doen. In alle gebouwen met een brandmeldinstallatie is dit een verplichting. De richtlijn hierbij is om dit jaarlijks te oefenen.

Bij Vesta Safety Solutions kunt u ook terecht voor het organiseren en begeleiden van deze oefeningen. Daarbij wordt gekeken naar uw ontruimingsplan en waar nodig wordt dit geactualiseerd. In de praktijk blijkt namelijk dat situaties binnen bedrijven continu wijzigen waardoor ook het ontruimingsplan niet meer voldoet.

Bij de ontruimingsoefening wordt onder andere gekeken naar:

  • Vaardigheden van de BHV-ers bij de ontruiming
  • Hoorbaarheid en herkenbaarheid ontruimingssignaal
  • Alarmering hulpverleners (politie, brandweer, ambulance)
  • Het gebruik van de verzamelplaats
  • Vluchtwegen en plattegronden
  • Communicatie tussen BVH-ers

Na afloop van de ontruiming zal onze trainer het verloop evalueren en adviseren met betrekking tot verbeterpunten.