VCA-Basis (voor uitvoerenden)

Steeds vaker willen bedrijven die risicovolle werkzaamheden verrichten dat hun werknemers VCA-gecertificeerd zijn. Hoewel het hebben van een VCA-diploma niet verplicht is, is de cursus wel dusdanig ingericht dat uw bedrijf hiermee voldoet aan de eisen die de ARBO-wet stelt aan veilig werken.

De duur van deze cursus is circa 8 uur inclusief examen.

Tijdens deze cursus leert u onder andere:

  • Een stukje basis in de vorm van wetgeving
  • Risico en preventie
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand en explosie
  • Werken op hoogte
  • Werken in een besloten ruimte
  • Veiligheid gereedschap en machines
  • Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s)