RI&E (risico inventarisatie en evaluatie)

Elk bedrijf kent risico’s Afhankelijk van uw branche kunnen deze echter fors uiteenlopen. Een boekwinkel heeft andere uitdagingen dan een bedrijf waar chemische stoffen liggen opgeslagen, een supermarkt kent andere risico’s en gevaren dan een bouwbedrijf.

Toch komen risico’s overal voor. En het is aan u als eigenaar of werkgever of die risico’s veranderen in een gevaar.

Om risico’s inzichtelijk te maken is het verplicht om een RI&E te laten uitvoeren door elk bedrijf wat personeel in dienst heeft. Deze RI&E moet altijd actueel zijn en dus worden aangepast wanneer zaken of werkzaamheden binnen uw bedrijf veranderen.

Door Vesta Safety Solutions een RI&E te laten maken krijgt u inzicht in de stand van zaken met betrekking tot veiligheid. Dat inzicht kan vervolgens worden ingezet om verbeteringen uit te voeren middels een Plan Van Aanpak. Dit plan is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Bij de inventarisatie wordt niet alleen gekeken naar gevaren binnen uw bedrijf. Ook wordt beoordeeld of bijvoorbeeld een werkplek gezond is, hoe het zit met lawaai of het tillen van zware materialen.

Naast het maken van een nieuwe RI&E kunnen wij ook uw bestaande RI&E updaten. Voor veel bedrijven is dit een aantrekkelijke optie, wanneer de RI&E wordt bijgehouden en periodiek een update krijgt kan dit aanzienlijk schelen in de kosten.

Kort gezegd krijgt u inzicht in de veiligheid en gezondheid binnen uw bedrijf en kunt u, waar nodig, maatregelen nemen.