VCA-vol (voor zelfstandigen, ZZP-ers en leidinggevenden)

De cursus behandelt voor een deel dezelfde onderwerpen als bij de VCA-basis. Er zal echter meer specifiek worden omgegaan met situaties waar de leidinggevende of zelfstandige mee te maken kan krijgen. Bijvoorbeeld het controleren op en stimuleren van veilig gedrag, het uitvoeren van een TRA (taak risico analyse) of de inrichting van de werkplek.

Tijdens deze cursus leert u onder andere:

 • Een stukje basis in de vorm van wetgeving
 • Risico en preventie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Werken op hoogte
 • Werken in een besloten ruimte
 • Veiligheid gereedschap en machines
 • Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s)
 • Omgaan met noodsituaties
 • Ergonomie op de werkplek
 • Arbeidsmiddelen